n a   t r ž n i c i   ||   s t a t i s t i k a   ||   p r i č e   ||   a u d i o   ||   r e c e p t i   ||  l i n k o v i
 
vijesti | impressum
Deklaracija za zagrebške mlekarice si | | en | | fr | | de| | hu| | sk

Svež kravji sir in smetana sta pomemben del civilizacijskih navad v našem delu Evrope. Sir in smetano po tradiciji delajo in v mesto prinašajo mlekarice. V razvitih evropskih državah mlekaric že zdavnaj ni vec. Izginile so med industrializacijo mlecne proizvodnje z nastankom velikih trgovskih središc in z odmiranjem odprtih tržnic. V tranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope mlekarice še vedno pridno delajo, a se v zadnjem desetletju njihovo število mocno zmanjšuje. Vzrok za to je splošni gospodarski napredek. Ceprav so mlekarice tu že stoletja in trdo delajo je malo upanja, da bodo stopile v Evropsko skupnost. Evropa zahteva hladilnike na tržnicah, podražitve prodajnega prostora pa vecina mlekaric ne bo zmogla. Evropa zahteva tudi standarde kakovosti svežega mleka, ki pa jih, razen na velikih kmetijah, skoraj ni mogoce zagotoviti. Napredek daje prednost velikim kmetijam in lahko se zgodi, da se cez sto let krav nihce vec ne bo dotikal, kaj šele se z njimi pogovarjal. Tisti, ki govorijo s kravami, bodo pocasi izginili.* In z njimi tudi tisti, ki se na tržnicah pogovarjajo med seboj. Verjamemo, da je napredek mogoc tudi, ce ohranimo malenkosti, ki marsikomu med nami veliko pomenijo. Ena izmed njih sta sir in smetana "iz roke v roko". Pa še kakšna beseda zraven. "Kako otroci?" " Ali je mož ozdravel?" "Pokojnina še ni prišla?". Enkrat na leto ali dvakrat na teden. Vsaka starejša mlekarica vam bo povedala, da ima nekaj sto stalnih strank, družine, ki pri njej kupujejo trideset, štirideset let, generacija za generacijo. Kupovanje sira in smetane je oblika življenja in druženja, ki vse bolj postaja del preteklosti. V novih gospodarskih razmerah ta oblika izgublja svojo ekonomsko upravicenost, vse bolj pa postaja kulturna vrednota. V Zagrebu smo zaceli z iniciativo, ki se ukvarja z raziskovanjem in dokumentiranjem te teme; v kratkem se bomo obrnili na zagrebške oblasti z nacrtom za zavarovanje mlekaric. Hocemo, da se mlekarice izloci iz usklajevanja z evropskimi standardi. Naš cilj je zavarovati tradicionalni poklic mlekarice kot kulturno dedišcino. Radi bi zagotovili, da bi mlekarice ostale na tržnicah tudi v prihodnosti in da bi tako prispevale h kulturni identiteti našega mesta, države in regije. Ce tudi vi mislite, da moramo in moremo poskrbeti za varno prihodnost tako mlekaric kot tudi njihovega sira in smetane, in ce hocete, da tudi v vaši prelepi deželi mlekarice ostanejo za prihodnje rodove, vpišite svoje cenjeno ime v našo Knjigo prošenj za 22. stoletje. Prošnje bomo posredovali odgovornim. Vive le fromage au lait cru!

_Hocem se vpisati v Knjigo prošenj za 22. stoletje

Ime i prezime:
Adresa:
List of people who signed the declaration