n a   t r ž n i c i   ||   s t a t i s t i k a   ||   p r i č e   ||   a u d i o   ||   r e c e p t i   ||  l i n k o v i
 
vijesti | impressum
Állásfoglalás a tejesasszonyok ügyében si | | en | | fr | | de | hu| | sk

Maguk árulják otthon készített sajtjukat és tejfölüket. Turisták fotózzák őket. Városunk egyik jellegzetes látványosságát jelentik. Kemény munkájuk és évszázados jelenlétük a városban sem lesz azonban elég ahhoz, hogy Horvátországgal együtt léphessenek be Európába. Európa hűtött piacokat akar, a tejárusok többsége pedig nem fogja tudni megfizetni a drágább árusítóhelyeket. Európa a friss tej minőségével kapcsolatban is támaszt elvárásokat, amelyeknek a nagy gazdaságokon kívül más termelők csak meglehetős nehézségek és költségek árán tudnak eleget tenni. Annak fényében, hogy milyen irányba fejlődnek a nagy gazdaságok, könnyen lehet, hogy száz év múlva már senki sem érinti meg a tehenet, vagy beszél hozzá. Azok, akik beszélnek a tehenekkel, fokozatosan eltűnnek majd. Mint ahogy talán azok is, akik a piacon szót váltanak egymással.
Lehet-e ezt a folyamatot úgy kezelni, hogy megőrizzük azokat a kis dolgokat, amelyek sokuknak olyan sokat jelentek? Mint a sajt és a tejföl, amely kezet cserél? Egy-két szó kíséretében? Hogy vannak a gyerekek? Jobban van már a férje? Még mindig nem jött meg a nyugdíja? És így tovább, éveken át, hetente egyszer vagy kétszer. Minden idősebb tejesasszonynak van vásárlója, aki húsz-harminc-negyven éve jár vissza. Így venni sajtot és tejfölt, az élet és a kommunikáció speciális módja. Egy tejesasszony és vevője kapcsolata sokszor a két család többgenerációs kapcsolatán nyugszik. Bár a szomszédos országok étrendjében is megtalálható a sajt, Észak-Horvátországban ősidők óta fogyasztják így a sajtot és a tejfölt. A tejesasszonyok fontosak, Zágráb pedig nélkülük nem lenne az, ami. Zágráb a tejesasszonyok nélkül olyan, mint Bécs a kávéházai nélkül.
A zágrábi tejesasszonyok száma igencsak lecsökkent az elmúlt húsz évben. Azok, akik még mindig árusítanak, 30 százalékkal kevesebb tehenet tartanak, mint a nyolcvanas évek végén. 1990-hez képest feleannyi sajtot és tejfölt adnak el. Ha az árusítóhelyek bérleti díja növekszik a hűtőszekrények bevezetése miatt, csak 14 százalékuk folytatja majd tevékenységét. A zágrábi tejesasszonyok 35 százaléka több mint hatvan éves. Mindössze 8,6 százalékuk mondhatja el, hogy valaki fojtatni fogja az üzletet. Bár a sajt és tejföl iránti kereslet jelentősen csökkent Zágrábban, kulturális jelentősége nagyobb, mint valaha. A legtöbb fejlett országban már régen eltűntek a tejesasszonyok, Zágrábba még mindig körülbelül 500 tejesasszony jön hetente egyszer-kétszer.
A horvát gazdaságnak a kilencvenes évek eleje óta tartó átstrukturálódásának, ill. ezzel párhuzamosan az Európai Unió jogi és gazdasági normáihoz való igazodásnak eredményeképpen a tejesasszonyok megtizedelődtek. Megvan annak a veszélye, hogy a konvergencia egyik mellékhatásaként teljesen eltűnik ez a hagyományos mesterség. Most, amikor a világ a genetikailag módosított élelmiszerek korába lép, kijelentjük, hogy tejesasszonyaink nem jelentenek veszélyt a gazdasági fejlődés semmilyen formájára. Meggyőződésünk, hogy biztosítani kell a zágrábi tejesasszonyok fennmaradásának feltételeit. Javasoljuk, sőt követeljük, hogy legyen meg a jogi védelme tejesasszonyainknak és sajtjuknak ill. tejfölüknek mint őshonos termékeknek és szokásoknak. Követeljük, hogy az adminisztratív döntéshozatali folyamat mentse fel a tejesasszonyokat az Európai Unió normáihoz való igazodás alól. Javasoljuk, hogy a város támogassa a hűtőgépek működtetését a piacokon, és hogy javítsa a piacokon található körülményeket a tejesasszonyok érdekében. Azt akarjuk, hogy ez a hagyományos foglalkozási forma, a kulturális örökség része, megmaradjon. Így biztosítható, hogy a tejesasszonyok továbbra is megtalálhatóak legyenek piacainkon, továbbra is hozzájáruljanak Zágráb városának kulturális identitásához.
Ha úgy érzi, hogy mind a tejesasszonyok, mind az ilyen minőségű sajt és tejföl jövőjét érdemes és szükséges biztosítani, írja alá a Kívánságok könyvét a 22. századra, amelyet elküldünk a felelősöknek.

_I want to sign the declaration

First and last name:
Address:
List of people who signed the declaration