n a   t r ž n i c i   ||   s t a t i s t i k a   ||   p r i č e   ||   a u d i o   ||   r e c e p t i   ||  l i n k o v i
 
index
SIR I VRHNJE
Prijedlog za zaštitu tradicionalnog zanimanja

Prateća pojava procesa europskih integracija jest i gubitak, odnosno prisilno odustajanje od određenih lokalnih vrijednosti. Pitanje je može li se proces usklađivanja gospodarskih standarda korigirati tako da se zadrže i zaštite pojedini elementi kulturnog i etničkog tradicionalnog identiteta. Naime, jedna od perifernih posljedica europskih usklađivanja bit će i nestanak tradicionalnog zanimanja mljekarice. Projekt smjera na dokumentaciju i istraživanje, te medijsko predstavljanje stvarne situacije ovog zanimanja. S druge strane radi se o inicijativi koja hoće potaknuti lobiranje kako bi političko i administrativno odlučivanje uzelo u obzir kulturološku vrijednost fenomena, te zaštitilo tradicionalno zanimanje mljekarice. Senzibiliziranje javnosti za ovu problematiku cilj je web stranica, izložbe i okruglog stola «Mogu li zagrebačke mljekarice ući u EU?». Pokretanje procesa zaštite krajnji je cilj projekta.

CHEESE AND CREAM
trying to protect the milkmaids of Zagreb

The inevitable side effect of the process of globalization, as well as of the process of European integration, is assimilation and disappearance of small local values. The question is whether it is possible to join the European leveling of economical standards in a way that preserves important elements of local cultural identity. A distant side effect of the mentioned process in Croatia will be the disappearance of the traditional profession of milkmaid. In 2002 we started off an initiative aiming to protect the milkmaids of Zagreb as cultural heritage. In 2003 we undertook a research on the condition of the milkmaids, presented their situation in an exhibition and launched a small media campaign. In order to test and affect the public opinion this web-site was created. In order to influence the administrative and political decision making, ten officials from different institutions were gathered for the round table entitled «Could Zagreb Milkmaids possibly join the EU?».

SIR I VRHNJE
web site html oblikovanje :
Lina Kovačević | lina@mi2.hr
php programiranje :
Aleksandar Erkalović | aco@mi2.hr
Marcell Mars | m@rcell.net
Video i audio dokumentacija s tržnica:
Ana Hušman, Kristina Leko
Izbor stilova i obrada: Kristina Leko
Statistički podaci:
Anketiranje mljekarica: Petra Pokrovac, Dalia Cvetković, Jelena Jelinić, Vesna Vuković, Kristina Leko
Unos i obrada podataka: Vesna Vuković, Miroslav Jerković
Izložba:
Kustosica izložbe i događanja u Galeriji PM: Iva Radmila Janković
Fotografija na jumbo plakatu: Boris Cvjetanović
Projekt podržali / Hvala:
Dobro jutro, Hrvatska / Tanja Šimić, Ivana Vida, Nikolina Zlatković
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo / dr.vet. Josip Janeš
HSM informatika
Art materijal
Belina
Multimedijalni institut mi2
Sir i vrhnje producirala i organizirala:
Vesna Vuković | vesnavukovic@net.hr
Sir i vrhnje pokrenula i osmislila:
Kristina Leko | kris_leko@yahoo.com
Nositelj projekta:
[BLOK] Lokalna baza za osvježavanje kulture
Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva kulture RH i Ureda za kulturu Grada Zagreba.

The project is produced by [BLOK] Local Base for Culture Refreshment, Zagreb, realized by the above mentioned people, organized and produced by Vesna Vukovic, and initiated and created by artist Kristina Leko. The project was made possible by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, and the Cultural Office of the Town of Zagreb.