n a   t r ž n i c i   ||   s t a t i s t i k a   ||   p r i č e   ||   a u d i o   ||   r e c e p t i   ||  l i n k o v i
 
vijesti | impressum
Deklarácia dojičiek si | | en | | fr | | de | | hu| | sk

Predávajú svoj domáci čerstvý syr a smotanu a turisti ich fotografujú. Sú jednou z obchodných značiek chorvátskeho mesta Záhreb. Napriek svojej tvrdej práci a storočiam, počas ktorých sú súčasťou mesta je však málo pravdepodobné, že prežijú vstup Chorvátska do Európy. Európa chce mať trhy s chladiacimi zariadeniami, mnohé z nich však nebudú schopné zápasiť s rastom cien nákladov. Európa kladie požiadavky na kvalitu mlieka, ktoré však mimo veľkých fariem dokážu splniť len veľmi obtiažne. Takto podporovaný spôsob rozvoja veľkých fariem môže znamenať, že o sto rokov už nik nepríde do bezprostredného kontaktu so živou kravou. Tie, ktoré sa s kravami teraz dokonca rozprávajú postupne vymiznú. Teda vymiznú aj tie, ktoré sa rozprávajú jedna s druhou a s druhými na trhoviskách.
Je však možné uskutočniť tento proces aj spôsobom ochraňujúcim malé veci, tak veľa pre nás znamenajúce? Akými sú napríklad čerstvý syr a smotana predávané z ruky do ruky; spolu s prehodením slovka či dvoch.. Ako sa majú Vaše deti? Manželovi je už lepšie?.. A tak ďalej už roky. Raz alebo dva krát za týždeň. Každá staršia dojička Vám povie, že má stabilných zákazníkov, ktorí u nej nakupujú dvadsať, štyridsať, hoci aj päťdesiat rokov. Takéto nakupovanie súvisí so spôsobom života, je spôsobom komunikácie. Vzťah medzi dojičkou a zákazníkom je často budovaný niekoľkými generáciami rodín. Čerstvý syr nájdeme aj na jedálnych lístkoch v susedných krajinách. Je tu konzumovaný spôsobom, ktorý pripomína pôvodné zvyky severného Chorvátska. Dojičky sú pre Záhreb dôležité. Mesto by už bez nich nebolo tým čím je. Ak by Záhreb stratil svoje dojičky, bol by ako Viedeň s jej slávnymi kaviarňami.
Počet záhrebských mliekárok sa za posledných dvadsať rokov výrazne znížil. Tie, ktoré ešte pracujú majú až o tridsať percent kráv menej ako v osemdesiatych rokoch. V porovnaní s rokom 1990 predávajú až o polovicu menej syra a smotany. V súvislosti s uvedením chladiarenských zariadení na trhoviská – ak cena za predajné miesto vzrastie, len 14% mliekárok bude vo svojich aktivitách pokračovať. 35% záhrebských dojičiek je vo veku nad šesťdesiat rokov. Len 8,6% z nich ďalej pokračuje vo svojich aktivitách. Rovnako záhrebský trh s čerstvým syrom a smotanou prekonal veľké problémy; jeho kultúrna dôležitosť je však momentálne väčšia ako kedykoľvek predtým. Vo väčšine rozvinutých krajín dojičky zmizli už pred dlhým časom. V Záhrebe je stále okolo 500 dojičiek, ktoré do mesta prichádzajú raz, či dva krát v týždni.
Reštrukturalizácia chorvátskej ekonomiky, ako paralelný proces zmien ekonomických a právnych štandardov Európskej Únie, beží od raných deväťdesiatych rokov - s tendenciou vyhladiť dojičky z povrchu zemského. Vedľajší produkt tohto zbližovania teda so sebou prináša nebezpečenstvo vymiznutia tradičného povolania dojičky. Ako svet vstupuje do veku geneticky modifikovaných potravín, my prehlasujeme, že naše dojičky nie sú hrozbou ekonomického progresu. Žiadame, aby prežitie záhrebských dojičiek bolo zaistené. Navrhujeme a požadujeme právnu ochranu pre naše mliekárky a ich čerstvý syr a smotanu, ako pôvodný domáci produkt a zvyk. Žiadame, aby bol administratívny rozhodovací proces o dojičkách vyňatý z hlavného prúdu úprav štandardov Európskej Únie. Navrhujeme, aby sa mestské autority postarali o dotáciu chladiarenských zariadení pre trhoviská, a tiež aby zlepšili ich podmienky v prospech mliekárok. Chceme, aby bolo toto tradičné povolanie, ako špecifická forma kultúrneho dedičstva chránené. Jedine takto je možné, že dojičky / mliekárky zostanú na našich trhoviskách, prinášajúc hodnotný príspevok ku kultúrnej identite mesta Záhreb. Ak máte pocit, že zaistenie budúcnosti dojičiek, ako aj syru a smotany tejto kvality, by malo byť niečo, čomu treba venovať pozornosť, potom podpíšte Knihu želaní pre 22. storočie (Book of Requests for the 22nd Century) a my ju pošleme ďalej zodpovedným.

Chcem podpísať knihu

First and last name:
Address:
List of people who signed the declaration