4. ISTRAŽIVANJE I STATISTIKE

This slideshow requires JavaScript.

l prije početka rada na projektu “Sir i vrhnje” i suradnje s Udrugom [BLOK], unutar drugih svojih autorskih projekata s kraja 1990-tih i početkom 2000-tih, Kristina Leko je provela predistraživanja o temi proizvodnje mlijeka s jedne strane, te mljekarica i sira i vrhnja s druge, uglavnom u formi foto i video-dokumentacije. Projekt Sir i vrhnje nastavak je tih terenskih istraživanja, susreta i razgovora s mljekaricama, na temelju kojih je autorica razvila anketni upitnik za mljekarice. Upitnik je sadržavao 41 pitanje a odnosio se na osobnu i socijalnu situaciju pojedine mljekarice te uključivao pitanja poput broja krava u domaćinstvu u različitim vremenskim periodima, pitanja o količini i načinu distribucije proizvoda, o dinamici i razvoju prihoda kroz godine, o strukturi i podjeli rada, o pogledu u budućnost, o broju djece, strukturi primanja u obitelji, mirovinskom osiguranju, obrazovanju itd. Anketiranje su tijekom dva i po mjeseca na šest glavnih gradskih tržnica (Britanac, Branimirac, Dolac, Kvatrić, Trešnjevka i Utrine) obavile Kristina Leko i suradnice tj. članice [BLOK]-a: Dalija Cvetković, Jelena Jelinić, Petra Pokrovac i Vesna Vuković. Prikupljene je podatke obradio Miroslav Jerković te ih sažeo u kroki prosječne zagrebačke mljekarice kao i u profile pojedinih tržnica. Podaci su objavljeni na mrežnim stranicama projekta te stavljeni na slobodno raspolaganje svima zainteresiranima, dužnosnicima i ustanovama. Za svoje ih je potrebe naknadno otkupio Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba.

3. MREŽNE STRANICE PROJEKTA WWW.SIRIVRHNJE.ORG 2003.
5. IZLOŽBA I MEDIJSKA KAMPANJA, 2003.