PREDSTAVLJANJA PROJEKTA U UMJETNIČKOM KONTEKSTU OD 2004.

Počevši od 2004. u slijedećih nekoliko godina projekt je predstavljen na nizu grupnih izložbi, npr. u Budimpešti, Bratislavi, Berlinu, Beču itd.