KNJIGA O MLJEKARICAMA, 2008 –

Knjiga je koncipirana 2008., a 2010. je započet rad na tekstovima u sklopu kojeg su, uz inicijatoricu i urednicu Kristinu Leko, tekstove na temu sira i vrhnja napisale kulturne antropologinje Jelena Ivanišević, Renata Kirin i Mirjana Randić, dok su o umjetničko-istraživačkom projektu iz 2002-3 pisale kustosica izložbe u Galeriji PM Radmila Iva Janković i Vesna Vuković, kustosica i organizatorica projekta od strane Udruge [BLOK]. U knjigu su uključeni i dijelovi projekta: Deklaracija o Mljekaricama, izbor crtica koje su građani-ke napisali o mljekaricama na mrežnim stranicama, te transkripti odabranih izjava mljekarica. Godine 2019. uz potporu Zaklade Kultura nova započet je rad na dizajnu knjige koja je proširena novim tekstovima nastalima u okviru projekta “Sir i vrhnje Reloaded” u kojima autorice Nada Beroš, dugogodišnja kustosica MSU, potom dvije mlade kulturne antropologinje Ines Siuc i Klara Tonković, te zaključno mlada povjesničarka umjetnosti Petra Galović projekt evaluiraju s vremenskim odmakom i iz perspektiva različitih aktera-ica, istražujući njegove utjecaje u društvenom i umjetničkom kontekstu. U tijeku su poslovi na pripremi publikacije u tiskanom obliku, na hrvatskom i engleskom jeziku – promocija je predviđena za rujan 2022. godine.

  • Urednica: Kristina Leko
  • Izvršna urednica: Maša Štrbac
  • Fotografije i grafički prilozi: Kristina Leko
  • Prijevod tekstova na engleski: Graham McMaster
  • Grafičko oblikovanje: Nikola Križanac