Impressum

Projekt SIR I VRHNJE RELOADED, evaluacijsku studiju i dokumentaciju projekta SIR I VRHNJE 2002.-2013., podržala je Zaklada „Kultura nova“ u okviru programa Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje 2019. Mišljenja izražena na ovim stranicama odražavaju isključivo mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Zaklade “Kultura nova”.

ISTRAŽIVANJE:
Terensko istraživanje i evaluacijska studija: Petra Galović
Dio terenskog istraživanja, intervjui s oznakom*: Klara Tončić, Ines Suic
Dodatni evaluacijski tekstovi: Nada Beroš, Suzana Marjanić
Koordinacija: Maša Štrbac
Hvala: Neveni Škrbić Alempijević, svim intervjuiranim osobama

MREŽNE STRANICE SIRIVRHNJE.EU:
Nakladnik: Umjetnička organizacija – Otvoreni likovni pogon – Zagreb
Za nakladnika: Kristina Leko
Koncepcija stranica: Kristina Leko, Maša Štrbac
Izvršna urednica: Maša Štrbac
Obrada redakcijskih tekstova: Maša Štrbac
Arhivske materijale pribavile: Kristina Leko, Klara Tončić, Maša Štrbac
Fotografije: Kristina Leko, ukoliko nije naznačeno drugačije
Odabir i obrada fotografija: David Smithson
Mrežne stranice, oblikovanje i programiranje: Vedran Gligo
Rekonstrukcija mrežnih stranica iz 2003.: Vedran Gligo
© Otvoreni likovni pogon
Sva prava pridržana.
Svi tekstualni i slikovni materijali korišteni na ovoj stranici predmet su zaštite autorskih prava kao i drugih legislativa za zaštitu intelektualnog vlasništva. Sadržaj ove web stranice ne smije se umnažati za komercijalne svrhe, reproducirati niti koristiti u drugim elektronskim ili tiskovnim medijima, osim ako se za to ishodi izričita dozvola autora/ice, te uz obavezno navođenje izvora.
All rights reserved.
All texts, images, videos and graphics used on the website are subject to protection by copyright as well as other legislation for the protection of intellectual property. The contents of this website may not be multiplicated for commercial purposes, be reproduced or used in other electronic or printed publications, unless explicitly permitted by the author and with mandatory source citing.
Izjava o ograničenju odgovornosti
Unatoč pažljivom pregledu svih sadržaja, ne snosimo odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica. One nisu pod kontrolom Otvorenog likovnog pogona. Za sadržaj na vanjskim poveznicama odgovorni su isključivo operateri tih web stranica.
Liability
Despite careful examination of all contents, we accept no liability for the contents of external links. The operators of websites which appear as links are exclusively responsible for the contents thereof.

OTVORENI LIKOVNI POGON
Umjetnička organizacija Zagreb
OIB 73574345601
Hercegovačka 103, HR-10105 Zagreb
e-mail: ured@otvorenilikovnipogon.org
telefon: + 385 (0) 97 643 97 13
www.otvorenilikovnipogon.org