n a   t r ž n i c i   ||   s t a t i s t i k a   ||   p r i č e   ||   a u d i o   ||   r e c e p t i   ||  l i n k o v i
 
index
*Prestrukturiranje mlekarskega sklada, katerega cilj je dvigniti povprecje števila krav na proizvajalca mleka v tranzicijskih državah, je že prineslo precejšnje socialne in razredne spremembe, v prihodnosti pa bo teh še vec.

**Deklaracija o zagrebških mlekaricah, verzija 3; ob akciji zbiranja podpisov na
Ljubljanski tržnici, 14. oktober 2003