KNJIGA O MLJEKARICAMA, 2008/2019

Knjiga je koncipirana 2008., tekstovi su napisani 2010. no zbog nedostatnih sredstava objavljena je u elektronskom obliku tek 2019. godine. Knjiga sadrži tekstove kulturnih antropologinja na temu sira i vrhnja: Jelene Ivanišević, Renate Kirin i Mirjane Randić, potom tekstove o projektu Sir i vrhnje autorice projekta Kristine Leko, kustosice izložbe u Galeriji PM Radmile Ive Janković te tekst Vesne Vuković, kustosice i organizatorice projekta od strane Udruge [BLOK]. Pored toga knjiga uključuje Deklaraciju o Mljekaricama, izbor crtica koje su građani-ke napisali o mljekaricama na mrežnim stranica projekta 2003. godine, kao i transkripte odabranih izjava mljekarica.

Urednica: Kristina Leko
Fotografije: Kristina Leko
Grafičko oblikovanje: Nikola Križanac
Izdavač: Otvoreni likovni pogon, Zagreb, 2019.

SIR I VRHNJE, dokumentarni film, 2007. – 2013.